Puljefiskeri.dk
En forespørgsel om om et "avanceret regneark" endte med et udviklingsprojekt på flere tusinde timer og et samarbejde i 15 år.

Puljefisk systemet er en udløber af en lovændring tilbage i 2007 hvor man muliggjorde “køb og salg” af de tildelte fiskekvoter til hvert fartøj. I praksis lejer man kvoten til og fra fartøjer tilmeldt i en pulje.

Systemet er en markedsplads for fiskerne samt et administrationssystem for Foreningen bag systemet.

Hvert år handles der for flere hundrede millioner kr og der er tusindevis af transaktioner hvert år. Se mere på www.puljefisk.dk

Frank har udviklet Puljefiskeri systemet helt fra starten og han har bidraget med en løsningsorienteret og fleksibel tilgang til projektet og opgaveløsning. Vi har lagt skinnerne mens toget kørte, og siden starten har betingelserne for udviklingen været præget af de avancerede og evigt ændrede regler for fiskeriet.

Frank har haft en god forretningsforståelse for et komplekst og politisk reguleret område, og sammen har vi fundet teknisk mulige løsninger undervejs.

Frank udover selve programmeringen bl.a. udarbejdet dokumentation til og beskrivelser af projektet, da vi i fællesskab solgte første version til Danske Fiskers P.O

Arnth Bærentzen, Puljebestyrer Dansk Puljefiskeri

Udviklingen af det første puljefisk system, var en øvelse i at håndtere en række undtagelser fra regler og vel og mærke undtagelser der var afhængige af hhv. sælger og købers status og medlemsskab internt i puljen. 

Da jeg talte med Arnth første gang i 2007 ang. “noget nyt til at styre fiskekvoter i”, var der ingen af os der kunne forudse hvor stor en opgave det var og hvilket omfang det egentlig havde.

Der var lovgivningsmæssigt sat en del barrierer op, ligesom de enkelte kvoters bevægelser skulle kunnne trackes bagud i tid. 

I praksis skal alle 10.000vis  af transaktioner på tværs af alle fartøjer gøres op med flere milloner kilo fisk der skal afstemmes til sidste kilo. Det er puljeadministratorens ansvar at totalen stemmer med den mængde fisk der er tildelt fartøjer i puljenk, og det skal indberettes til Fiskeriministeriet hvert år. 

Der er i systemet lavet en række ind og udlæsnings rutiner af data fra Fiskeriministeriet. De daglige kvotedata opdateres hver dag, de danner grundlaget for at man bagefter regulerer det enkelte fartøjs tilgængelige, landede og udlejede mængde af fisk. Der er også indlæsnings af fangsrapporter og andre landingsdata osv tilgængelig for fiskerne. 

Udleje og leje af kvoter var sådan set avanceret nok. Der er regler fastsat af ministeriet for hvilke typer fartøjer, der må leje hvilke typer af kvoter, og det er altsammen noget der skal håndteres på udregning af den enkelte transaktion. Derudover var der de første 7-8 år, også interne opdelinger i “minipuljer” der skulle tages hensyn til. Det betød at status på de enkelte kilo skulle trackes i systemet, så et “ikke-godkendt” fartøj kunne leje præcis de forkerte 2000 kg Torsk. 

MEN, det blev mere virtuelt. For udover køb/salg, så var der også en mulighed for at bytte Kvoter. Dvs. nu skulle man tage hensyn til samme avancerede regelssæt – men begge veje, både fra køber og sælger. 

Det hele havde omdrejningspunkt omkring en enkelt funktion, der via subfunctions indholdt logik og regler for håndteringen reglerne og blev brugt til real-time udregning af tilgængelig kvote til landing eller udleje for det enkelte fartøj.

Systemet blev oprindelig bygget på MS/SQL baseret på ASP, men sidenhen opdateret til Linux/PHP. 

Forside fra Puljefiskeri 2014

Version 1 af administrator “dashboard”.  Når den enkelte administrator loggede på så man en oversigt over seneste transaktioner i puljen, antal fartøjer osv. 

Administrations systemet var det daglige værktøj for den enkelte administrator i de oprindelige 7 puljer der anvendte systemet. 

I administrationssystemet kunne man 

  • Indlæse kvoter fra fiskeriministeriet
  •  Gennemføre handler 
  •  Gennemføre Bytte mellem fartøjer.
  •  Danne automatiske fakturarer på gebyr beregning for transaktioner 
  •  Administrere bruger, fartøjer og Kvote Selskaber 
  •  Og meget andet…

 

Systemet var integreret til Microsoft Navision / C5, med automatisk bogføring af fakturaer, der blev dannet i systemet og mailet/udskrivet til selskaber og fiskere. 

 

Teknologier anvendt:

ASP
HTML/CSS
Apache
MS/SQL
PHP
Ubuntu Linux
MySql
Ajax/javascript